DEKAN MESAJI

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin Kıymetli Öğrencileri,

Akademinin en saygın alanlarından biri olan hukuk, bireysel ve sosyal düzenin oluşturulması ve yürütülmesi açısından vazgeçilmez niteliğe sahip bir bilim dalıdır. Hukuk eğitimi, toplumsal açıdan taşıdığı önem sebebiyle yaygınlaştırılmakta ve devletler tarafından desteklenmektedir.

Hukuk fakülteleri, birçok önemli alanda meslek kazandıran fakültelerdir. Hukuk fakültesinden mezun olanlar, hâkim, savcı, avukat ve noter unvanlarını almaktadırlar. Ayrıca kamu ve özel sektörde yönetici ve hukuk müşaviri olarak çalışma imkanına sahip olup, arzu ederlerse kaymakamlık, dışişleri meslek memurluğu gibi başka iş alanlarında istihdam edilebilir  ve çeşitli alanlarda akademik ilerleme sağlayabilirler. Hukuk fakülteleri, mezunlarının ülkemizde iş bulma sorunu yaşamadıkları nadir yükseköğretim kurumlarındandır.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin en temel amacı, özelde bireylerin birbirleriyle ve devletle genelde ise devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen, başta yasalar olmak üzere hukuki düzeni sağlayan hukuk kurallarını belirleyecek ve söz konusu kuralların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü için çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapılmasını sağlamaktır.

Trakya bölgesinde eğitim veren ikinci hukuk fakültesi olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi, genç bir fakülte olmasına karşın, köklü üniversitelerde öğrenimlerini tamamlamış, vizyon sahibi, alanında yetkin ve tecrübeli bir akademik kadro ile yola çıkmıştır. Fakültemiz, Tekirdağ’ın İstanbul’a çok yakın bir il olması avantajını kullanarak ders verecek öğretim üyesi sıkıntısı yaşamayacak ve fakülte olmanın gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirecektir.

Fakülte olarak hedefimiz, öğrencilerimize normatif hukuk bilgisini oluşturma amaçlı, hukuksal sorunları tespit ve çözümlemeye yönelik “pratik hukuk” eğitimi verilmesi, bununla birlikte sebep-sonuç ilişkisi bağlamında muhakeme etme becerisinin geliştirilmesi ve hukuku, adalet ve hakkaniyet kuralları çerçevesinde yorumlama yeteneği sağlayacak entelektüel birikimin kazandırılmasıdır.

Sizlere aramıza hoş geldiniz diyerek, çalışkanlığınızla, heyecanınızla başarılı bir eğitim hayatı geçirerek, saygın birer hukukçu olacağınıza inanıyor ve en iyi dileklerimi sunuyorum.

 

Prof. Dr. Mehmet Nusret BEDÜK

Hukuk Fakültesi Dekanı