GENEL BİLGİLER ve TARİHÇE

Fakültemiz, 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2015-8052 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın 75850160-11.03.01/57864 sayılı ve 23.10.2015 tarihli yazısı ile Fakültemiz bünyesinde Özel Hukuk Bölümü ile Kamu Hukuku Bölümü olarak iki bölüm ve bu bölümlerin altında olmak üzere toplam 13 tane Anabilim Dalı açılmıştır.

Özel Hukuk Bölümü'nde Medeni Hukuk Anabilim Dalı, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı ile Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır.

Kamu Hukuku Bölümü ise Anayasa Hukuku Anabilim Dalı, İdare Hukuku Anabilim Dalı, Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı, Mali Hukuk Anabilim Dalı ile Hukuk Tarihi Anabilim Dalı olmak üzere toplam 8 Anabilim Dalından oluşmaktadır.

2016 yılında 9, 2017 yılında ise 10 olmak üzere toplam 19  araştırma görevlisi alımı gerçekleştirmiştir.

2019 yılında 4, 2020 yılında ise 5 öğretim üyesi olmak üzere toplam dokuz öğretim üyesi kadromuza dahil olmuştur. Akademik kadronun tamamlanması suretiyle eğitim ve öğretime başlamak için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir.

Fakültemiz halihazırda 9 öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi ve 2 idari personel ile faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Fakültemiz yönetimi ise Sekreterlik olarak Mart 2019'dan ve Dekanlık olarak ise Ekim 2019'dan beri Sosyal Yaşam Merkezi 2.Katında faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Öğretim üyerimiz de yine Sosyal Yaşam Merkezi 2. Katında  bulunmaktadır. Araştırma görevlilerimiz ise Haziran 2017'den beri Yabancı Diller Yüksek Okulu 3. Katta çalışmalarını sürdürmektedirler.