Misyon

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tüzel kişiliğini avukatlık hizmetleri kapsamında vekaleten temsil etmekle mükellef Hukuk Müşaviri(avukat) olarak, birimimiz bünyesinde görev yapan diğer büro personeli ile birlikte; Üniversitemize gelebilecek her türlü ihtilaflarda hukukun üstünlüğünü baz alarak hakkaniyetli olarak meseleleri çözebilmek en temel misyonumuzdur.


Vizyon

Üniversitemiz; kurulduğu günden bu güne kadar Ülkemizin hem eğitim-öğretim hem de bilimsel ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş, tüm dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek başta sağlık, sanayi ve sanat olmak üzere çeşitli alanlarda ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ilke edinerek gelişmesine yardım edecek bireyler yetiştirmiş en önemli kurumlardan biridir.

Bu ilkeler ışığında, ülkemizde ve dünyada önemli bir yere sahip olan Üniversitemizin Hukuk Müşavirliği olarak vizyonumuz aşağıdaki şekilde benimsenmiştir.

Üniversitemizin ihtiyaçları ve vizyonu doğrultusunda, tüm birimlerin dayanışma içerisinde kuralsa! uyumunu sağlayabilmek amaçlı olup, yine vukuu bulacak hukuksal uyuşmazlıkların adil şekilde çözüme ulaştırılması, barışçı yolların seçilmesi, ihtilafların giderilmesi en temel vizyonumuzdur.

Avukatlar, toplumun dayanaklarından birisi olup, Avukatlık Kanunu hükümlerine göre kişi ve kuruluşların hak ve çıkarlarının korunup savunmasını yerine getiren hukukçulardır. Avukatların görüş bildirme görevi; yöneticilerin alacakları kararların hukuk ilkelerine ve mevzuata uygun bulunması, yargı organlarında bir çelişme olmaması veya iptal sonucuyla karşılaşılmamasını sağlamak amacını taşır. Avukatların asıl görevleri, mahkemelerde kuruluşun leh ve aleyhindeki davaları izlemektir.