KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI HUKUK ANABİLİM DALI

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı, temel olarak, devletler, uluslararası örgütler ve bireylerle ilgili  uluslararası ve kamusal nitelikteki ilişkileri düzenleyen hukuk sistemini incelemeyi amaçlamaktadır. Milletlerarası hukuk çok sayıda alt çalışma alanından oluşmaktadır. Uluslararası Deniz Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası Yatırım Hukuku, Uluslararası Örgütler Hukuku gibi özel alanlar  bunlardan bazılarıdır.

Akademik Personel

  Arş. Gör. Dr. Ufuk DAL