ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI

Medeni Hukuk, bireylerin kişisel hallerini, ailevi ilişkilerini, mallar üzerinde hak ve yetkilerini, başkalarıyla olan borç ilişkilerini ve ölümlerinden sonra malvarlıklarının akıbetini düzenleyen özel hukukun temeli ve en geniş dalıdır.

Medeni Hukuka Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Eşya Hukuku, Miras Hukuku ve Tüketici Hukuku dersleri Medeni Hukuk Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir.

Akademik Personel

 

                               Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sinem AYDIN                                 Arş. Gör. Oğuz ERSÖZ