Hukuk Fakültesi
2022-04-07

Fakültemiz 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Dönemlik ve Seçmeli Derslerin Ara Sınav Takvimi ve Sınav Yerleri 

Tekirdağ NKÜ Hukuk Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Dönemlik ve Seçmeli Derslerine İlişkin Ara Sınav (Vize) Takvimi ve Sınav Salonları Belirlenmiştir.

 

Sınav takvimine erişmek için tıklayınız.

 

* Öğrencilerimizin sınava girebilmeleri için öğrenci kimliklerinin yanlarında bulunması zorunludur. Öğrenci kimliği yanında olmayanların öğrenci belgesi ile de sınava girebilmeleri mümkündür. Ancak bu durumda da sınav gözetmenlerine belgenin yanında fotoğraflarının da mutlaka yer aldığı bir kimlik (T.C. kimliği, ehliyet vb.) ibraz etmesi zorunludur. Aksi halde sınava kabul edilemez.

* Öğrencilerimizin listede yer alan sınav salonlarının yanında belirtilen öğrenci numaralarına göre ilgili salonda sınava girmeleri gerekmektedir.

* Öğrenciler tarafından cep telefonlarının sınav süresi boyunca kapalı tutulması ve telefonların masalar üzerinde bulundurulmaması gerekir.

* Sınavlarda sınavını tamamlayarak öğrencinin çıkması durumunda sınav salonuna gerek sınavdan çıkan gerekse de yeni öğrenci alınamaz.