Anabilim Dalı Başkanları

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Başkanı
Ticaret Hukuku ABD Başkanı
Medeni Hukuk ABD Başkanı
Milletlerarası Özel Hukuk ABD Başkanı
İdare Hukuku ABD Başkanı
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD Başkanı