Hukuk Fakültesi
2022-02-07

27.12.2021 tarihli ve 31702 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Araştırma Görevlisi Kadrolarına İlişkin 03.02.2022 Tarihinde Yapılan Giriş Sınavları Sonuçları 

   27.12.2021 tarihli ve 31702 sayılı Resmi Gazete'de Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi (öncelikli alan) kapsamında ilan edilen Fakültemiz ilgili Anabilim Dallarına ilişkin Araştırma Görevlisi kadroları için 03.02.2022 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıda açıklanmıştır:

Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Ön Değerlendirme sonuçlarına erişmek için tıklayınız.

Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Ön Değerlendirme sonuçlarına erişmek için tıklayınız.

Kamu Hukuku Bölümü İdare Hukuku Anabilim Dalı Ön Değerlendirme sonuçlarına erişmek için tıklayınız.

Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Tarihi  Anabilim Dalı Ön Değerlendirme sonuçlarına erişmek için tıklayınız.

Kamu Hukuku Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Ön Değerlendirme sonuçlarına erişmek için tıklayınız.

Özel Hukuk Bölümü Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Ön Değerlendirme sonuçlarına erişmek için tıklayınız.

 

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.