Hukuk Fakültesi
2022-01-17

27.12.2021 tarihli ve 31702 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Araştırma Görevlisi Kadrolarının Giriş Sınavlarına İlişkin Ön Değerlendirme SonuçlarıÖğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Üniversitemiz Hukuk Fakültesi'nde istihdam edilmek üzere 27.12.2021 tarihli ve 31702 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ilan edilen kadrolar için aynı yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca ilgili Bölümlerin Anabilim Dallarına ilişkin Giriş Sınavlarına İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçları ile sınav bilgileri aşağıda açıklanmıştır. 

 

Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Ön Değerlendirme sonuçlarına erişmek için tıklayınız.

Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Ön Değerlendirme sonuçlarına erişmek için tıklayınız.

Kamu Hukuku Bölümü İdare Hukuku Anabilim Dalı Ön Değerlendirme sonuçlarına erişmek için tıklayınız.

Kamu Hukuku Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Ön Değerlendirme sonuçlarına erişmek için tıklayınız.

Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Tarihi  Anabilim Dalı Ön Değerlendirme sonuçlarına erişmek için tıklayınız.

Özel Hukuk Bölümü Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Ön Değerlendirme sonuçlarına erişmek için tıklayınız.