Hukuk Fakültesi
 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU LİSTESİ

Adı Soyadı

            İSG Kur. Yön. H. 6/1 Madde

Prof. Dr. Ertuğrul Recep ERBAY

Dekan (a)

Nasrullah Ayaz KARABULUT

İş Güvenliği Uzmanı (b)

Türkan HASTÜRK

İşyeri Hekimi (c)

İmadettin UZUN

Fakülte Sekreteri (ç)

Arş. Gör. Oğuz ERSÖZ

Öğretim Üyesi/Görevlisi (e)

Okan ÖZÇINAR

Çalışan Temsilcisi (f)

 

 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İSG RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ LİSTESİ

Adı Soyadı

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 6/1. madde

Prof. Dr. Ertuğrul Recep ERBAY

Dekan (a)

Nasrullah Ayaz KARABULUT

İş Güvenliği Uzmanı (b)

Türkan HASTÜRK

İşyeri Hekimi (b)

Okan ÖZÇINAR

Çalışan Temsilcisi (c)

Aygül ERSÖZ

Destek Elemanı (ç)

Arş. Gör. Oğuz ERSÖZ

Öğretim Üyesi/Görevlisi (d)

İmadettin UZUN

Fakülte Sekreteri (d)

 

 

 

PERSONEL SAYISI

ACİL DURUM EKİPLERİNDE GÖREV ALAN PERSONEL SAYISI

BİRİMLER

Toplam Personel Sayısı

Yangınla Mücadele

Arama, Kurtarma ve Tahliye

Koruma

İlk Yardım

3

3

2

2

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

27

Ar. Gör. Muhammed Furkan KAHYA

Ar. Gör. Elif BAĞ

Ar. Gör. Eda SERTKAYA ZORLU

Ar. Gör. Havva Selen KAYHAN

Ar. Gör. Burak SAYGILI

Halil TUTAL

Ar. Gör. Begüm Dilara SULAK

Ar. Gör. Sümeyye ELGÖRMÜŞ

Ar. Gör. Rumeysa Betül YILDIRIM

Ar. Gör. Serra GÜNDÜZ