2021-01-05

Özel Hukuk Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları 

 

    Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 15.12.2020 tarihinde ilan edilen kadrolar için aynı yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca

   Özel Hukuk Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında (1 adet) Araştırma Görevlisi Giriş Sınavına İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

 

    * Bu duyuru ilgili Yönetmelik uyarınca resmi tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca sınava davet yazısı gönderilmeyecektir.

 

Sınava Girme Hakkı Kazanan Adaylar İçin

     Giriş Sınavı :
 
     Tarih : 12.01.2021
     Saati : 10.00
     Yeri : T.N.K.Ü. Hukuk Fakültesi Dekanlık Binası Toplantı Salonu