Hukuk Fakültesi
2022-11-07

Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Programı Kapsamında Fakültemizde Ana Faaliyetler Değerlendirme Toplantısı Yapılmıştır. 

Üniversitemiz Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Programı Kapsamında Fakültemizde Ana Faaliyetler Değerlendirme Toplantısı Yapılmıştır.

Değerlendirme, Üniversitemiz Kalite Komisyonu Üyeleri Sayın Doç. Dr. Bahar UYMAZ ve Sayın Dr. Öğr. Üyesi Hızır YAĞCI ile Kalite Komisyonu Eğitim Öğretim Alt Çalışma Grubu Üyesi Sayın Dr. Öğr. Üyesi Halil Nusret BULUŞ hocalarımızdan oluşan takım tarafından gerçekleştirilmiştir.

Değerlendirme, takımın Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. Ertuğrul Recep ERBAY, Fakültemiz Kalite Elçisi Sayın Arş. Gör. Oğuz ERSÖZ ve Fakülte Sekreteri Sayın İmadettin UZUN ile yaptığı görüşme ile başlamıştır.

Görüşmede Dekanımız, Kalite Elçimiz ve Fakülte Sekreterimiz takıma Fakültemizin hedefleri ve bu hedeflerin kurumun stratejik hedefleri içerisindeki yeri, paydaşların süreçlere katılımı, Fakültedeki kalite süreçleri, mevcut programların öğrenme çıktıları ve sürekli iyileşme yaklaşımı gibi konular hakkında bilgiler vermişlerdir.

Sonrasında ise değerlendirme takımı; akademik personel odak grup görüşmesi, öğrenci odak grup görüşmesi ve idari personel odak grup görüşmesi gerçekleştirmiştir. İlgili görüşmelerde görüş alışverişinde bulunularak değerlendirme konuları ele alınmıştır.
 
Değerlendirme süreci, çıkış görüşmesi ile sona ermiştir.