Hukuk Fakültesi

 

ROMA HUKUKU ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkanı
(Dekan Uhdesinde)