Hukuk Fakültesi

 

Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


 • Akademik personele verilen eğitim sayısı
 • Birimlerdeki dergi sayısı
 • Faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı
 • Faydalı model ve endüstriyel tasarım lisanslama sayısı
 • Fuarlarda kurulan tanıtım standı sayısı
 • Kongre ve konferanslarda sunulan bildiri sayısı
 • Lisans program sayısı
 • Öğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı
 • Patent başvuru sayısı
 • Personele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı
 • Projelere katılan öğrenci sayısı
 • SCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerdeki makale sayısı
 • Sosyal sorumluluk proje sayısı
 • Uygulamalı eğitim modeli kapsamında işbirliği yapılan işletme sayısı
 • Üniversitemizde düzenlenen konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi sayısı