Hukuk Fakültesi

 

FAKÜLTEMİZİN MİSYON ve VİZYONU

 

Fakültemizin misyonu, üzerinde bulunduğu toprakların sahip olduğu zengin kültürel değerlerden beslenerek, bölgesel, ulusal ve milli ihtiyaçları tespit etmek; bu ihtiyaçlara evrensel hukuk ilkelerine bağlı, dünyadaki gelişmeleri takip ederek, yenilikçi ve özgün yöntemler kullanarak, bilimsel gelişime katkı sağlayacak özgün çözümler üretmek ve alanında donanımlı ve yetkin, demokratik değerlere saygılı, kişisel gelişime açık, insanlık yararına çalışacak, ulusal değerleri ile Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, fakültenin ilke ve değerlerini taşıyan hukukçular yetiştirmektir.
 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin vizyonu, nitelikli ve özgün bilimsel faaliyetlerin sürekliliğini hedefleyen, araştırma odaklı bir akademik yapı tesis etmektir.