Hukuk Fakültesi
 

MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkanı
 
                          
         Arş. Gör. Tutku Ecem ASLAN