Hukuk Fakültesi

 

GENEL BİLGİLER ve TARİHÇE

Fakültemiz, 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2015-8052 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın 75850160-11.03.01/57864 sayılı ve 23.10.2015 tarihli yazısı ile Fakültemiz bünyesinde Özel Hukuk Bölümü ile Kamu Hukuku Bölümü olarak iki bölüm ve bu bölümlerin altında olmak üzere toplam 13 tane Anabilim Dalı açılmıştır.

Özel Hukuk Bölümü'nde Medeni Hukuk Anabilim Dalı, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı, Deniz Hukuku Anabilim Dalı, Roma Hukuku Anabilim Dalı ile Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı olmak üzere toplam yedi anabilim dalı bulunmaktadır.

Kamu Hukuku Bölümü ise Anayasa Hukuku Anabilim Dalı, İdare Hukuku Anabilim Dalı, Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı, Mali Hukuk Anabilim Dalı ile Hukuk Tarihi Anabilim Dalı olmak üzere toplam sekiz Anabilim Dalından oluşmaktadır.

2016 yılında 9, 2017 yılında 10, 2020 yılında 9 ve 2021 yılında 15 olmak üzere toplam 44 araştırma görevlisi alımı gerçekleştirmiştir.

2019 yılında 4, 2020 yılında 5 ve 2022 yılında ise 3 öğretim üyesi olmak üzere toplam on iki öğretim üyesi kadromuza dahil olmuştur. 

Fakültemiz halihazırda 12 öğretim üyesi, 29 araştırma görevlisi ve 10 idari personel ile faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Fakültemiz yönetimimiz Sekreterlik olarak Mart 2019'dan ve Dekanlık olarak ise Ekim 2019'dan 19 Mart 2021 tarihine dek Üniversitemiz Sosyal Yaşam Merkezi 2.Katında faaliyetlerini sürdürmüştür.

Hukuk Fakültemiz 19 Mart 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP hocamızın teşrifleriyle gerçekleştirilen açılış töreni ile hizmet vermeye başlayan binasında faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Özel Hukuk Anabilim Dalı kurulmuş ve Özel Hukuk Lisansüstü Programları (Özel Hukuk Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ile Özel Hukuk Doktora) Açılmış ve ilk öğrencilerini de 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında almıştır.