Hukuk Fakültesi
 

Doküman No

Doküman Adı

EYS-GT-155

Araştırma Görevlisi

EYS-GT-120

Dekanlık Sekreteri

EYS-GT-158

Fakülte Ana Bilim Dalı Başkanı

EYS-GT-123

Fakülte Bölüm Başkanı

EYS-GT-122

Fakülte Bölüm Sekreteri

EYS-GT-099

Fakülte Dekan

EYS-GT-119

Fakülte Dekan Yardımcısı

EYS-GT-192

Fakülte Kurulu Üyesi

EYS-GT-121

Fakülte Öğrenci İşleri Personeli

EYS-GT-100

Fakülte Personel İşleri Çalışanı

EYS-GT-102

Fakülte Sekreteri

EYS-GT-101

Fakülte Yazı İşleri Personeli

EYS-GT-193

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

EYS-GT-170

Gerçekleştirme Görevlisi

EYS-GT-171

Harcama Yetkilisi

EYS-GT-156

Öğretim Görevlisi

EYS-GT-157

Öğretim Üyesi

EYS-GT-180

Taşınır Kayıt Yetkilisi

EYS-GT-172

Taşınır Kontrol Yetkilisi

EYS-GT-298

Uluslararası Öğrenciler Birim Koordinatörü

EYS-GT-274

Alt Birim Kalite Elçisi

EYS-GT-257

Alt Birim Risk Koordinatörü

EYS-GT-165

Birim Belge Yöneticisi

EYS-GT-258

Birim Çevre Komisyon Başkanı

EYS-GT-259

Birim Çevre Komisyonu Üyeleri

EYS-GT-281

Birim Disiplin Komisyonu Üyesi

EYS-GT-275

Birim Kalite Elçisi

EYS-GT-277

Birim Mezuniyet Komisyonu Üyesi

EYS-GT-302

Birim Risk Çalışma Grubu

EYS-GT-094

Birim Risk Koordinatörü

EYS-GT-185

Birim Sıfır Atık Komisyonu Başkanı

EYS-GT-184

Birim Sıfır Atık Komisyonu Üyesi

EYS-GT-261

Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Asil)

EYS-GT-262

Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Yedek)

EYS-GT-278

Burs Komisyonu Üyesi

EYS-GT-052

Farabi Anabilim Dalı/Bölüm/Program Koordinatörü

EYS-GT-342

Farabi Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü 

EYS-GT-340

Mevlana Anabilim Dalı/Bölüm/Program Koordinatörü 

EYS-GT-341

Mevlana Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yükekokulu Koordinatörü 

EYS-GT-344

Erasmus Anabilim Dalı/Bölüm/Program Koordinatörü

EYS-GT-343

Erasmus Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü 

EYS-GT-284

İSG Acil Durum Söndürme Ekibi Personeli

EYS-GT-285

İSG İlk Yardım Ekibi Personeli

EYS-GT-286

İSG Koruma Ekibi Personeli

EYS-GT-283

İSG Kurtarma Ekibi Personeli

EYS-GT-287

İSG Profesyoneli İş Güvenliği Uzmanı

EYS-GT-288

İSG Profesyonelleri İşyeri Hekimi

EYS-GT-290

İSG Risk Değerlendirme Ekibi Üyesi

EYS-GT-270

Fakülte Destek Hizmetleri Teknik Hizmetler Personeli

EYS-GT-232

Fakülte Destek Hizmetleri Temizlik Personeli