Hukuk Fakültesi

 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkanı
 
                          
    Arş. Gör. Zülal TUNÇEL